mi-logo

Компютърна диагностика

Компютърна диагностика

Автомобилната диагностика представлява свързване на специален диагностичен уред (наричан още диагностичен тестер) с компютъра на автомобила. Тази услуга позволява да се провери цялостното техническо състояние на автомобила, включително проверка на неговите параметри спрямо желаните и идентифициране на причините и местоположението на неизправностите, за да бъдат отстранени възможно най-бързо.

Съвети icon

Съвети

 • Ранното откриване на неизправности намалява разходите за ремонт по автомобила
 • Лампата "Check engine" не означава непременно, че Вашият автомобил се нуждае от сериозен ремонт. В този случай е ключово бързото и правилно диагностициране на проблема
 • Автомобилът трябва да бъде диагностициран при всеки ремонт и винаги изисквайте разпечатка на резултатите от диагностиката
 • Препоръчително е да проверите автомобила чрез диагностика при експерт, преди да го закупите.
 • Винаги използвайте услугите на експерти за диагностика, тъй като те са единствените, които могат да идентифицират правилно причината за повредата, въз основа на данните, получени от диагностичните уреди
Обхват на услугата icon

Обхват на услугата

 • Свързване на диагностичния тестер
 • Четене на кодове за грешки
 • Декодиране на кодовете за грешки
 • Отпечатване на резултатите от диагностичния тестер
 • Разяснение на резултатите от диагностичните тестове

Сервизи: Компютърна диагностика

Популярни градове
  Открийте автосервиз