Смяна на катализатор

Смяна на катализатор
media info

Обхват на услугата

  • Откачане или изрязване на повредения катализатор
  • Монтиране на новият катализатор
  • Проверка на правилното функциониране на изпускателната система и измерване на нивото на емисии на изгорелите газове

Сервизи: Смяна на катализатор