Смяна на сегменти

Смяна на сегменти
media info

Обхват на услугата

  • Разглобяване на цилиндровата глава
  • Демонтиране на буталата от цилиндрите
  • Отстраняване на износените пръстени и подмяна с нови
  • Монтиране на буталата и цилиндровата глава обратно

Сервизи: Смяна на сегменти