Ремонт на двигателя

Ремонт на двигателя
media info

Обхват на услугата

  • Пълна проверка на всички компоненти на двигателя
  • Подмяна на повредените части
  • Ремонт на цилиндрова глава, ако е необходимо
  • Подмяна на бутални болтове, ако е необходимо
  • Подмяна на биелни лагери, ако е необходимо
  • Подмяна на масло и други течности (напр. охладителна течност)
  • Подмяна на всички гарнитури
  • Проверка на двигателя за течове
  • Отстраняване на всички грешки от компютъра

Сервизи: Ремонт на двигателя