mi-logo

Смяна на носач

Смяна на носач
http://bit.ly/2o3D3lO
media info

Обхват на услугата

  • Демонтиране на носача
  • Отстраняване на болта
  • Отстраняване на втулката на носача
  • Монтиране на нов носач
  • Проверка баланса на колелата

Сервизи: Смяна на носач

Най-често търсени градове
    Открийте автосервиз