Смяна на главина

Смяна на главина
media info

Обхват на услугата

  • Сваляне на колелото
  • Демонтиране на спирачните накладки, скобите и спирачния диск
  • Демонтиране на главината на колелото
  • Монтиране на нова главина на колелото
  • Монтиране на останалите компоненти обратно

Сервизи: Смяна на главина