Смяна на дехидратора на климатика

Смяна на дехидратора на климатика
media info

Обхват на услугата

  • Премахване на охладителната течност от системата
  • Демонтиране на повредения дехидратор и подмяна с нов
  • Монтиране на свалените преди това компоненти

Сервизи: Смяна на дехидратора на климатика