mi-logo

Смяна на дехидратора на климатика

Смяна на дехидратора на климатика
http://bit.ly/2o3D3lO
media info

Обхват на услугата

  • Премахване на охладителната течност от системата
  • Демонтиране на повредения дехидратор и подмяна с нов
  • Монтиране на свалените преди това компоненти

Сервизи: Смяна на дехидратора на климатика

Най-често търсени градове
    Открийте автосервиз