mi-logo

Смяна на спирачни цилиндри

Смяна на спирачни цилиндри

Спирачният цилиндър е компонент на барабанната спирачна система, който притиска барабанните накладки към повърхността на барабана. Повредите по него водят до намаляване на налягането на спирачната течност и изтичането и към накладките. Подмяната му изисква премахване на колелото, барабанните накладки, спирачните тръбички и накрая самия цилиндър. Новите компоненти се монтират в обратен на демонтажа ред. След подмяна, системата трябва да бъде обезвъздушена. Добра идея е също да пречистите цялата спирачна система, да проверите дебелината на феродото на барабанните накладки и състоянието на самите барабани. Препоръчително е винаги да подменяте и двата спирачни цилиндъра, тъй като те имат подобен период на експлоатиране.

Съвети icon

Съвети

  • Препоръчително е винаги да подменяте и двата спирачни цилиндъра
  • Спирачните цилиндри оказват влияние в налягането на спирачната течност
  • Спирачните цилиндри трябва да се подменят при всяка смяна на барабанни накладки и/или барабани
  • Повреденият цилиндър може да доведе до изтичне на спирачната течност и следователно ще окаже влияние върху работата на цялата спирачна система
Обхват на услугата icon

Обхват на услугата

  • Смяна на спирачните цилиндри
  • Почистване на спирачните барабанни
  • Проверка на дебелината на барабанните накладки
  • Смазване на подвижните елементи на механизъма

Сервизи: Смяна на спирачни цилиндри

Най-често търсени градове
    Открийте автосервиз