mi-logo

Смяна на датчика за налягане в DeNOx модула

Смяна на датчика за налягане в DeNOx модула

Автомобилите със съвременни дизелови двигатели са оборудвани с допълнителни системи за обработка на изгорелите газове, за да намалят вредните емисии, което спомага за спазването на все по-строгите разпоредби за вредни емисии. Специалните добавки помагат на катализатора да разложи азотния оксид във вода и азот. За да работи системата правилно, модулът трябва да бъде снабден със сензор за налягане. Ако се повреди, вредните емисии да се се разлагат и сензорът трябва да се подмени.

Съвети icon

Съвети

  • Отстраняване на повредения сензора за налягане
  • Монтиране на нов сензор
Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

  • Компонентите на системата за обработка на отработените газове трябва да се поддържат много чисти по време на ремонта. Компонентите и техните елементи са много чувствителни към замърсяване. Не използвайте едни и същи уплътнения
  • Не докосвайте мембраната на датчика по време на смяната

Сервизи: Смяна на датчика за налягане в DeNOx модула

Популярни градове
    Открийте автосервиз