Смяна на датчик на Хол

Смяна на датчик на Хол
service info

Съвети

  • Датчикът на Хол се нарича още датчик за положение на коляновия вал
  • Един от първите симптоми за повреда в датчика на Хол е невъзможността да запалите автомобила при топъл двигател
media info

Обхват на услугата

  • Демонтиране на устройството за запалване
  • Отстраняване на повредения датчик на Хол
  • Монтиране на нов датчик на Хол
  • Монтиране на устройството за запалване обратно

Сервизи: Смяна на датчик на Хол