Смяна на датчика за масло

Смяна на датчика за масло

Датчикът за налягане на маслото информира водача за намаляване на налягането на маслото. Това е много елеменетарен датчик, но много важен сензор. В случай на повреда предупредителната лампа за нивото на маслото няма да се включи, при запалване на двигателя или да не угасне, след запалване на двигателя. Ако нивото на маслото е нормално и предупредителната лампа остава включена, трябва да проверите датчика за налягане на маслото.

media info

Обхват на услугата

  • Изключване на датчика за налягане на маслото
  • Демонтиране на датчика за налягане
  • Монтиране на нов датчик

Сервизи: Смяна на датчика за масло