Смяна на датчика за ниво на маслото в двигателя

Смяна на датчика за ниво на маслото в двигателя

Датчик за ниво на маслото в двигателя, контролира нивото на двигателното масло. Повредатата му води до неинформираност относно количеството маслов в двигателя, което може да доведе до сериозни повреди на двигателя, в случай, че остане без масло. В случай на повреда, сензорът може да покаже ниско ниво на масло, въпреки, че ръчната проверка ( чрез щеката за проверка ) доказва, че в двигателя има достатъчно двигателно масло.

service info

Съвети

  • Смяната на датчика за ниво на маслото обикновено изисква да се източи двигателното масло преди това
  • Погрешната информация от сензора може да доведе до сериозни щети по двигателя
  • Проверявайте нивото на маслото в двигателя чрез пръчката на всеки 3 хиляди километра
media info

Обхват на услугата

  • Източване на маслото от двигателя
  • Демонтиране на крепежните елементи на датчикът
  • Демонтиране на повредения датчик
  • Почистване на мястото, където се монтира датчика
  • Монтиране на новият сензор за нивото на маслото
  • Наливане на масло в двигателя
  • Проверка, дали сензорът работи правилно

Сервизи: Смяна на датчика за ниво на маслото в двигателя