Смяна на датчика за ниво на горивото

Смяна на датчика за ниво на горивото

Датчикът за нивото на горивот Ви позволява да контролирате нивото на гориво в резервоара на автомобила. В случай на повреда или неизправност на датчикът, няма да имате информация за изразходваното гориво и може да доведе до неочаквано прекратяване на Вашето пътуване. Повредата също така, ще навреди и на индикаторите на бордовия компютър.

service info

Съвети

  • При бензиновият двигател сензорът се демонтира с помощта на специални клещи
  • Не забравяйте да загасите двигателя, преди да започнете подмяна на датчикът
media info

Обхват на услугата

  • Откачане клемите на акумулатора
  • Отстраняване на гъвкавите кабели
  • Изключване на датчикът от електрическата система
  • Подмяна на сензорът
  • Включване на сензорът към електрическата система
  • Свързване на датчикът към гъвкавите кабели
  • Пълнене на резервоарът с гориво
  • Проверка на системата за течове

Сервизи: Смяна на датчика за ниво на горивото