Смяна на датчика за ниво при пневматично окачване

Смяна на датчика за ниво при пневматично окачване

Датчикът за пневматично окачване е много чувствителен и може да бъде източник на проблеми, по-специално при старите автомобили. Може да се повреди в следствие на късо съединение или при шофиране по неравен път.

service info

Съвети

  • Показанията на сензора трябва да се проверяват на всеки преглед на автомобила
  • Повреда в датчикът, може да доведе до отказ в работата на цялото пневматично окачване
media info

Обхват на услугата

  • Четене на индикациите на движещото се рамо
  • Откачане на сензора от електрическата система
  • Отстраняване на сензора
  • Монтиране на нов сензор
  • Регулиране на позицията на рамото според препоръките
  • Свързване отново на сензора към електрическата система
  • Проверка на окачването чрез промяна на позицията няколко пъти

Сервизи: Смяна на датчика за ниво при пневматично окачване