mi-logo

Смяна на датчика заположение на спирачния педал

Смяна на датчика заположение на спирачния педал

Сензорът на спирачния педал измерва скоростта, с която се натиска педалът. Ако педалът е натиснат по-бързо от обикновено, налягането в спирачната система се увеличава, за да се използва цялата спирачна сила. При някои автомобили, в този случай аварийните светлини се пускат или стоп светлините започват да премигват, за да сигнализират на другите участници в движението, че спирате аварийно.

Съвети icon

Съвети

  • Датчикът за положение на спирачния педал трябва да се подмени с нов в случай на повреда
  • Повреда в датчика може да доведе до неправилната работа на цялата спирачна система
Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

  • Демонтиране на панелите под кормилната колона
  • Изключване на датчика от електрическата система
  • Демонтиране на сензора
  • Монтиране на нов сензор
  • Проверка дали сензорът работи коректно
  • Монтиране на панелите обратно

Сервизи: Смяна на датчика заположение на спирачния педал

Популярни градове
    Открийте автосервиз