Смяна на датчик за детонация

Смяна на датчик за детонация
service info

Съвети

  • Не поставяйте уплътнение под болта, държащ датчика
  • Когато подменяте детонационен датчик се убедете, че сте откачили клемите на акумулатора
media info

Обхват на услугата

  • Отстраняване на болта, държащ сензора
  • Премахване на повреденият детонационен датчик от двигателя
  • Монтиране на новият датчик
  • Монтиране на болта, държащ сензора обратно

Сервизи: Смяна на датчик за детонация