mi-logo

Смяна на NОx датчик

Смяна на NОx датчик

Ролята на сензора за азотен оксид ( ламбда сонда ) е да се намялт вредните емисии в околната среда. Когато се повреди, двигателят не получава правилната горивна смес. В следствие на това, разходът на гориво може да се увеличи и работата на двигателя да се промени. Предвид, местоположението на ламбда сондата, тя е изложена на механични и термични повреди.

http://bit.ly/2o3D3lO
service info

Съвети

  • За проверката на ламбда сондата е необходима компютърна диагностика
  • Ако е повреден, сензорът може да повлияе на работата на ECU
media info

Обхват на услугата

  • Проверка на изпускателната система
  • Подмяна на ламбда сондата с нова

Сервизи: Смяна на NОx датчик

Най-често търсени градове
    Открийте автосервиз