mi-logo

Смяна на релето за мигачите

Смяна на релето за мигачите

Релето за мигачи е електрическо устройство, което кара мигачите да мигат. Когато се повреди, мигачите започват да мигат прекалено бързо или твърде бавно, остават включени или изобщо не работят, причинявайки опасни ситуации на пътя.

Съвети icon

Съвети

  • Повреда в релето за мигачите може да причини катастрофа, тъй като това ще ви попречи да сигнализирате на останалите шофьори маневрите, които ще предприемате
  • В допълнение, повредата в релето за мигачите, влияе върху работата на аварийните светлини
Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

  • Демонтиране на някои компоненти на таблото
  • Демонтиране на релето от негово място или откачане на кабела, свързан към него
  • Монтиране на ново реле
  • Свързване на кабелите обратно
  • Монтиране на всички компоненти на таблото

Сервизи: Смяна на релето за мигачите

Популярни градове
    Открийте автосервиз