Проверка на водонепропускливост на стъкло

Проверка на водонепропускливост на стъкло
media info

Обхват на услугата

  • Проверете състоянието на прозорците и почистване
  • Нанасяне на покритие

Сервизи: Проверка на водонепропускливост на стъкло