Смяна на преден капак

Смяна на преден капак

Най-често срещаните повреди на предния капак са надраскана боя и вдлъбнатини. Ако повредите са толкова големи, че да възпрепятстват затварянето на капака, той трябва да се бъде подменен с нов. Това се отнася и за заключващия механизъм.

service info

Съвети

  • Подмяната на капака е лесна – трябва да бъдете внимателни да не повредите боята.
  • Капакът може да бъде напаснат с купето, като регулирате пантите.
media info

Обхват на услугата

  • Демонтиране на монтажните болтове към пантите
  • Маркиране на позицията на капакът към пантите
  • Поставяне на капака, както е маркиран
  • Поставяне на монтажните болтове към пантите
  • Проверка за правилното напасване на капака

Сервизи: Смяна на преден капак