Смяна на предна врата

Смяна на предна врата

Предната врата обикновено се поврежда в следствие на корозия ( ръжда ) или в резултат на инцидент. Ако това е така, ремонтът и може да се окаже невъзможен или твърде скъп. В случай, че не бъде поправена правилно, може да бъде по-уязвима от корозията, както и да намали стойността на автомобила. В много случаи подмяната на повредената врата е много по-добро решение, отколкото да се поправи.

Прочетете повече
service info

Съвети

  • Уверете се, че вратата е напасната правилно след подмяната
media info

Обхват на услугата

  • Демонтиране на кората на вратата
  • Откачане на всички електрически кабели
  • Демонтиране на вратата
  • Монтиране на нова врата
  • Проверка, правилно ли е поставена вратата
  • Свързване на всички електрически кабели
  • Монтиране на кората на вратата

Сервизи: Смяна на предна врата

Описание на ремонта

Как се демонтира предната врата?

Демонтирането на вратата на колата е доста сложно. Първо, трябва да премахнете кората на вратата. Преди да стигнете до него, уверете се, че знаете как да я монтирате така, че да не повредите пластмасовите скоби и щипки, чрез които се монтира към вратата - няма да можете да монтирате по същия начин, по-късно, така че да не създават неприятни звуци.

Какво друго трябва да се направи?

След като свалите корите, изключете електрическите кабели от вътрешната страна на вратата. В зависимост от автомобила, може да се наложи да изключите мотора на прозореца, централното заключване, огледалата за странични прегледи и т.н. След това развийте така наречената спирачка на вратата. Накрая можете да свалите болтовете, които държат вратата към пантите. Не забравяйте да подпрете вратата, напр. с помощта на дръвени трупчета, за да на падне вратата при демонтиране. Добра идея е някойо да ви помогне. За да се улесни монтирането на вратата на място, маркирайте позицията на болтовете по отношение на пантите. След като извадите болтовете от пантата, можете да демонтирате вратата.

Как се монтира страничната врата?

Страничната врата се монтира по обратния ред. След притягане на болтовете се уверете, че вратата е монтирана в същата позиция като оригиналната позиция. За да направите това, погледнете белезите, които сте направили. Също така се уверете, че вратата се затваря лесно, без да се търка с някой от съседните елементи, като например - колонката или прага. След като затегнете болтовете, внимателно затворете вратата, за да се уверите, че тя се монтира правилно.

Какво да имате предвид?

Единственото, което трябва да направите е да свържете отново всички електрически кабели. Добра идея е да напръскате буксите със специален спрей, за да осигурите по-добът контакт. След поставянето отново на стопера и кората на вратата, нанесете грес върху работните повърхности на пантите и стопера.