Смяна на покрив

Смяна на покрив

Покривът е неразделна част от автомобила. Ремонтът му изисква много сложна работа с метални части и боядисване. Ако повредите не са много големи и колонките са непокътнати, не е нужно да подменяте целия покрив.

service info

Съвети

  • Поправянето на сериозно повреден таван изисква много прецизност и прилагането на електронни измервателни инструменти
  • Оставете избора на правилния цвят на професионалистите
media info

Обхват на услугата

  • Демонтиране на част от тапицерията на тавана
  • Отрязване на покрива
  • Заваряване на нов покрив, като се уверите, че е правилният размер
  • Монтиране на тапицерията обратно

Сервизи: Смяна на покрив