mi-logo

Смяна на главен цилиндър на ABS

Смяна на главен цилиндър на ABS

ABS помпата, наричана още модулатор, отговаря за правилното функциониране на цялата ABS система. Когато даден ABS сензор, установи разлика в скоростта на въртене на колелата, помпата регулира налягането на спирачната течност в цялата система и по този начин предотвратява блокирането на колелата по време на спиране. Най-честата причина за неговата неизправност е остаряла спирачна течност или повреден контролен модул.

Прочети повече
Съвети icon

Съвети

 • Подменяйте спирачната течност в съответствие с препоръките на производителя
 • Спирачната течност трябва да се сменя всеки път, когато се сменя помпата на ABS
 • Повреда на помпата може да бъде причинена от повреден блок за управление на ABS
Обхват на услугата icon

Обхват на услугата

 • Източване на спирачната течност от системата
 • Откачане на всички спирачни тръбички и захранващи кабели
 • Демонтиране на ABS помпата
 • Монтиране на новата помпа
 • Пълнене на системата с нова спирачна течност
 • Обезвъздушаване на спирачната система
 • Проверка за възможни течове
 • Програмиране на ABS модулатора

Сервизи: Смяна на главен цилиндър на ABS

Най-често търсени градове
  Открийте автосервиз

  Описание на ремонта

  Каква е ролята на ABS системата?

  ABS системата предотвратява блокирането на колелата на автомобила при внезапно спиране. Кола, оборудвана с ABS система, остава маневрена дори по време на рязко спиране, позволявайки на водача да заобиколи препятствията. Всички съвременни автомобили са оборудвани задължително с ABS система. Спирачките, оборудвани с ABS система, по същество, работят по същия начин като обикновенните, но те са оборудвани с ABS помпа, наричана още модулатор, монтирана в системата на хидравличните маркучи. Помпата контролира налягането в спирачната система винаги, когато регулаторът на ABS засече занасяне на автомобила при рязко спиране. Как работи ABS помпата?

  ABS помпата се състои от електрически двигател, електромагнитни клапани и основа, към която са свързани спирачните тръбички. ABS помпата не може да се ремонтира и е необходимо да бъде заменена, в случай на повреда. Процесът по смяната е сложен, тъй като изисква разкачане на спирачните тръбички, посредством специализиран инструмент, последвано от откачане на електрическите кабели и накрая самата помпа. Какво да имате предвид

  След демонтиране на старата помпа и свързване на новата, отново трябва да се налее спирачна течност и да се обезвъздуши спирачната система. Обезвъздушаването на ABS системата изисква диагностичен тестер, който контролира отварянето на клапаните на помпата, което позволява отстраняване на въздуха от цялата система. Накрая, трябва да се извърши пътна проба, за да се гарантира, че спирачките функционират правилно и няма изтичане на спирачна течност от всички връзки, които са били откачани по време на смяната.