Боядисване на преден калник

Боядисване на преден калник
media info

Обхват на услугата

  • Премахване на калника
  • Премахване на стария лак
  • Измиване и обезмасляване
  • Нанасяне на грунд
  • Нанасяне на основно покритие
  • Нанасяне на покритие лак
  • Полиране
  • Монтиране на калника, обратно

Сервизи: Боядисване на преден калник