Смяна на клапан на газова уредба

Смяна на клапан на газова уредба
media info

Обхват на услугата

  • Изпразване на газовата бутилка
  • Демонтиране на повредения клапан на газовата уредба
  • Монтиране на нов клапан
  • Проверка на системата за изпускане на газ

Сервизи: Смяна на клапан на газова уредба