mi-logo

Смазване на газова уредба

Смазване на газова уредба
Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

  • Монтиране на резервоар със смазка при двигателя
  • Монтиране на система за отрицателно налягане или електронна система за дозиране на смазочни масла
  • Монтиране на дюзите за подаване на смазочни материали към всмукателния колектор

Сервизи: Смазване на газова уредба

Популярни градове
    Открийте автосервиз