mi-logo

Професионално увеличаване на мощността

Професионално увеличаване на мощността

Всеки двигател има скрит резерв на мощност и области, които могат да бъдат подобрени. Повишаването на мощността на двигателя по професионален начин се състои в използването на скритите резерви, без да се засяга двигателят. В зависимост от двигателя мощността му може да бъде увеличена по електронен път, което е по-лесно и по-евтино решение или механично, което е по-скъпо и по-трудно.

http://bit.ly/2o3D3lO
service info

Съвети

  • Електронните модификации на двигателя, също така могат да намалят разхода на гориво
  • Уверете се, че вашият двигател е модифициран от експерти
media info

Обхват на услугата

  • Проверка на параметрите и състоянието на двигателя
  • Конфигуриране на двигателя, модифициране на неговия софтуер
  • Тест на двигателя на стенд, корекции, отстраняване на грешките, пътно изпитание

Сервизи: Професионално увеличаване на мощността

Най-често търсени градове
    Открийте автосервиз