mi-logo

Обслужване на спортни спирачки

Обслужване на спортни спирачки

Правилната поддръжка на спирачната система играе много важна роля за гарантиране на безопасността и комфорта при шофиране. Това е от особено значение за спортните автомобили, както и за автомобилите, изложени на високо натоварване. Поддръжката на спирачната система включва проверка на всички компоненети, осигуряващи нейната правилна работа.

Съвети icon

Съвети

  • Проверявайте всеки проблем със спирането
  • Смяна на компоненти поотделно ( напр. спирачни накладки ) може да подобри леко ефективността на спирачките
Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

  • Проверка, степента на износване на спирачните накладки
  • Проверка на спирачните апарати, спирачните маркучи и нивото на спирачна течност
  • Монтиране на избраните спортни компоненти
  • Проверка, качеството на спирачната течност и смяна, ако се налага
  • Проверка на системата за течове

Сервизи: Обслужване на спортни спирачки

Популярни градове
    Открийте автосервиз