mi-logo

Монтаж на спортна изпускателна система

Монтаж на спортна изпускателна система

Изпускателната система отстранява отработените газове от двигателя и намалява шума, който произвежда. Той се състои от изпускателна тръба, свързана към изпускателния колектор, катализатор, заглушител (средно гърне) и на края шумозаглушител (крайно гърне). Спортните изпускателни системи често са много по-шумни от стандартните. В допълнение, диаметъра на тръбите също е по-голям, което осигурява по-бързо отстраняване на отработените газове при увеличаване мощността на двигателя.

Съвети icon

Съвети

  • Смяна на стандартна изпускателна система със спортна, е един от най-лесните и евтини начини за увеличаване на мощността на двигателя
  • Спортните изпускателни система са по-трайни от стандартните, което обаче не означава, че не е нужно да ги проверявате редовно
Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

  • Отстраняване на изпускателния колектор
  • Монтиране на спортен колектор
  • Демонтиране на другите компоненти на изпускателната система ( катализатор, тръбите заедно с гърнето )
  • Монтиране на спортните компоненти на изпускателната система ( катализатор, тръби и гърнета )
  • Пътна проба

Сервизи: Монтаж на спортна изпускателна система

Популярни градове
    Открийте автосервиз