mi-logo

Рециклиране на главен спирачен цилиндър (спирачната помпа)

Рециклиране на главен спирачен цилиндър (спирачната помпа)

Правилното функциониране на главния спирачен цилиндър (спирачната помпа) гарантира Вашата безопасност. Спирачната помпа е неразделна част от основната спирачна система. Спирачната помпа създава налягане на спирачната течност, в спирачните апарати и цилндърчена чрез спирачни маркучи. Неправилната работа на спирачната помпа рефлектира върху цялата система. Спирачната помпа може да протече. В такъв случай, трябва да се подмени с нова и да бъде ремонтирана старата. В повечето съвременни автомобили, спирачната помпа не подлежи на ремонти и трябва да се подмени.

Съвети icon

Съвети

 • Ако спирачната помпа протече, оказва влияние върху работата на спирачната система и е възможно тя да спре да работи напълно
 • След смяна на спирачната помпа с нова или е ремонтирана, уверете се, че системата е обезвъздушена
Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

 • Отстраняване на тръбичките свързани към спирачната помпа
 • Демонтиране на спирачната помпа
 • Разглобяване на спирачната помпа и отстраняване на износените части от нея
 • Поставяне на нови части (напр. гарнитури, пръстени и цилиндър )
 • Монтиране на главния спирачен цилиндър и тръбичките обратно
 • Наливане на нова спирачна течност
 • Обезвъздушаване на системата

Сервизи: Рециклиране на главен спирачен цилиндър (спирачната помпа)

Популярни градове
  Открийте автосервиз