Възстановяване на главен спирачен цилиндър

Възстановяване на главен спирачен цилиндър

Правилното функциониране на главния спирачен цилиндър (спирачната помпа) гарантира Вашата безопасност. Спирачната помпа е неразделна част от основната спирачна система. Спирачната помпа създава налягане на спирачната течност, в спирачните апарати и цилндърчена чрез спирачни маркучи. Неправилната работа на спирачната помпа рефлектира върху цялата система. Спирачната помпа може да протече. В такъв случай, трябва да се подмени с нова и да бъде ремонтирана старата. В повечето съвременни автомобили, спирачната помпа не подлежи на ремонти и трябва да се подмени.

service info

Съвети

  • Ако спирачната помпа протече, оказва влияние върху работата на спирачната система и е възможно тя да спре да работи напълно
  • След смяна на спирачната помпа с нова или е ремонтирана, уверете се, че системата е обезвъздушена
media info

Обхват на услугата

  • Отстраняване на тръбичките свързани към спирачната помпа
  • Демонтиране на спирачната помпа
  • Разглобяване на спирачната помпа и отстраняване на износените части от нея
  • Поставяне на нови части (напр. гарнитури, пръстени и цилиндър )
  • Монтиране на главния спирачен цилиндър и тръбичките обратно
  • Наливане на нова спирачна течност
  • Обезвъздушаване на системата

Сервизи: Възстановяване на главен спирачен цилиндър