mi-logo

Рециклиране на дюзи (горивните инжектори)

Рециклиране на дюзи (горивните инжектори)

Ролята на горивните инжектори (дюзи) е да доставят точното количество гориво в горивната камера. И диелови и бензинови дюзи са електроклапани, които се отварят за време определено от ECU ( няколко пъти в секунда ). Повреденият инжектор (дюза) подава неправилно количество гориво. Неизправността може да води до неправилно време на впръскване, постоянно впръскване на гориво или неправилно впръскане на гориво. Повредената дюза оказва влияние на работата на двигателя, напр. причинява колебания в оборотите на двигателя, дим, тракане или загуба на мощност. За да се констатира неизправност на дюза, трябва да се диагностицират параметрите на двигателя и дюзите. Дюзите (горивни инжектори) трябва да се рециклират в специализиран сервиз, способен да ги калибрира в съответствие с препоръките на производителя.

Съвети icon

Съвети

 • Редовната смяна на горивния филтър намалява износването на дюзите
 • Купувайки висококачествени горива увеличавате живота на дюзите
 • Загубата на мощност на двигателя или неравномерна работа, може да бъде причинена от повреда на дюза
Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

 • Откриване на причините за неправилната работа на двигателя
 • Демонтиране на дюзите
 • Ремонтиране на инжекторите (дюзите)
 • Калибриране на инжекторите в съответствие с препоръките на производителя
 • Монтиране на ремонтираните инфектори
 • Обезвъздушаване на инжекторите
 • Смяна на горивния филтър

Сервизи: Рециклиране на дюзи (горивните инжектори)

Популярни градове
  Открийте автосервиз