mi-logo

Смяна на температурен сензор

Смяна на температурен сензор

Температурният сензор, наричан още термистор е част от охладителната система. Промяната на съпротивлението зависи от температурата на двигателя. Той не може да бъде поправен и се налага да бъде подменен, в случай на повреда. Промените в съпротивлението на сензора се отразяват на индикаторите за температурата на таблото на автомобила. Ако сензорът не работи, уредът на таблото няма да покаже ако температура на двигателя е висока, което може да доведе до прегряване.

Съвети icon

Съвети

  • Сензорът трябва да се заменя заедно с уплътнението
  • Не игнорирайте уреда за температура на таблото на автомобила
  • Ако сензорът не работи, подменете го възможно най-скоро с нов
Обхват на услугата icon

Обхват на услугата

  • Отстраняване на охладителната течност от системата
  • Изключване на сензора от електрическата система
  • Демонтиране на сензора от цилиндровата глава или маркуч, в зависимост от автомобила
  • Поставяне на новият сензор и свързване към електрическата система
  • Пълнене на системата отново с охладителна течност

Сервизи: Смяна на температурен сензор

Най-често търсени градове
    Открийте автосервиз