mi-logo

Смяна на рамо на чистачка

Смяна на рамо на чистачка

Раменете на механизъма за чистачки свързват рамената на чистачките с моторчето на чистачките. Неизправност се дължи обикновено на износването на неговата шарнирна връзка с кръгла форма, която спира работата на едната или и на двете чистачки, като се извадят от тяхното захващане. В случай, че моторчето на чистачките работи, а те не се движат, това означава, че някое рамо е повредено. Подмяната на връзката не е сложна и единствената трудност може да бъде корозията.

Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

  • Демонтиране на панела под челното стъкло
  • Демонтиране на рамото и подмяна с ново
  • Монтиране на рамото
  • Проверка дали механизъма работи правилно

Сервизи: Смяна на рамо на чистачка

Популярни градове
    Открийте автосервиз