mi-logo

Смяна на гарнитура на всмукателен маркуч

Смяна на гарнитура на всмукателен маркуч

Ролята на всмукателна система е да осигури на двигателя въздуха, необходим за изгаряне на горивото. Между корпуса на въздушния филтър и всмукателния колектор се намира основния, захранващ с въздух маркуч. Свръзките между маркуча, корпуса на филтъра и колектора могат да бъдат уплътнени с допълнителни гарнитури. Ако е повреден, уплътненията трябва да бъдат сменени възможно най-скоро. Ако въздухът не преминава през въздушния филтър и влиза директно в двигателя, може да повлияе на неговата ефективност и работа.

http://bit.ly/2o3D3lO
service info

Съвети

  • При смяна уплътненията на всмукателен маркуч е добра идея да се провери състоянието на въздушния филтър и да се смени, ако е необходимо
  • Количеството въздух, постъпващо в двигателя, оказва влияние върху изгарянето на горивната смес и общата производителност като цяло
  • Въздухът, който не преминава през въздушния филтър и влиза директно в цилиндрите, може да ги замърси и да предизвика сериозни повреди на двигателя
media info

Обхват на услугата

  • Отстраняване на скобите, придържащи маркуча
  • Откачане на всмукателния маркуч
  • Почистване на маркуча, корпуса на филтъра и колектора от всички остатъци от уплътнението
  • Поставяне на ново уплътнение
  • Свързване на всмукателния маркуч

Сервизи: Смяна на гарнитура на всмукателен маркуч

Най-често търсени градове
    Открийте автосервиз