mi-logo

Смяна на дебитомер (MAF)

Смяна на дебитомер (MAF)

Лошото стартиране на двигателя, нестабилната работа на двигателя при свободен ход или придърпването при ускорение, са най-често срещаните симптоми при повреда на дебитомера. Проверете дали сензорът функционира правилно, като наблюдавате някои от тези симптоми. Понякога се случва сензора да е изправен, а да се всмуква допълнително количество въздух при повредено уплътнение. Точното диагностициране на повередата на датчика изисква употребата на диагностичен компютър.

Прочети повече
Съвети icon

Съвети

 • Ако подозирате, че дебитомера е повреден, трябва да се уверите, че всмукателната система е изправна
 • Повреда на дебитомера може да се получи, в следствие на неправилен монтаж
 • След подмяна на дебитомера е необходимо да се премахнат грешките записани в компютъра, за да се гарантира правилната работа на новия сензор
Обхват на услугата icon

Обхват на услугата

 • Демонтиране на някои части по двигателя, за да може да се демонтира сензора
 • Демонтиране на дебитомера
 • Монтиране на новата част
 • Свързване на сензора към електрическата система на колата
 • Монтиране обратно на премахнатите части

Сервизи: Смяна на дебитомер (MAF)

Най-често търсени градове
  Открийте автосервиз

  Описание на ремонта

  Какво е дебитомер? Дебитомерът е устройство, монтирано между въздушния филтър и всмукателния колектор. Той подава информация към компютъра на двигателя за количеството въздух, което постъпва в двигателя. На база тези данни, компютърът изчислява количеството гориво, което трябва да бъде осигурено от инжекторите. Какво причинява неизправност на дебитомера? Дебитомерът работи като малък проводник, действащ като резистор, който се загрява в резултат на потока от електрически ток, докато въздухът, който преминава през него го охлажда. Съпротивлението на измервателния уред се променя с температурата му. То се основава на съпротивлението на цялата система, за да определи количеството въздух, преминаващо през дебитомера. Уредът може да изгори или да получи механична повреда в резултат на засмукване на замърсители, като напр. изсъхнали листа или насекоми. Как да проверим дали дебитомера работи коректно? Ако подозирате, че дебитомера не работи коректно, първо трябва да проверите всмукателната система, дали всички уплътнения са в добро състояние, тъй като е възможно да влиза допълнително количество въздух в системата, заобикаляйки дебитомера и по този начин да влияе на данните, подавани от дебитомера. Най-добрият начин да проверите състояние на дебитомера е като свържете диагностичен тестер и се провери за налични грешки в системата, записани в компютъра на автомобила. Как се сменя дебитомера? За да смените дебитомера следва да откачите буксата, свързваща го към електрическата система на автомобила и да откачите скобите, чрез които тялото на измервателния уред е фиксирано към компонентите на всмукателната система. След това, старият дебитомер се заменя с нов и отново се включва към електрическата система. Какво трябва да имаме предвид? Също така може да се наложи да се изчистят грешки, записани в компютъра на автомобила, за да работи коректно новият дебитомер.