mi-logo

Смяна на изпускателен колектор

Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

 • Подмяна на повредения колектор
 • Подмяна на гарнитурите, болтовете и пръстените с нови
 • Монтиране на нов колектор
 • Проверка на плътността между колектора и блока на двигателя

Сервизи: Смяна на изпускателен колектор

Популярни градове
  Открийте автосервиз

  Описание на ремонта

  Каква е ролята на изпускателния колектор?

  Изпускателният колектор събира изгорелите газове от всеки цилиндър и ги прехвърля към изпускателните тръби. Колекторът е монтиран към блока на двигателя, посредством шпилки. Неговата подмяна се налага, в случай, че се спука или се изкриви.

  Как се сменя колекторът?

  Изпускателният колектор трябва да се смени, ако двигателят бъде изваден от автомобила. При по-старите автомобили отстраняването на шпилките, закрепващи колектора към блока на двигателя, може да е трудно, тъй като може да са корозирали или слепнали. Добра идея е да използвате ръждопреобразовател 1-2 дни, преди смяната на колектора, за да разхлабите винтовете. Демонтирането на колектора може да изисква откачането на маркучи за турбокомпресора или на клапан за рециркулация на отработените газове. След отстраняване на винтовете, останалата част от изпускателните тръби трябва да бъдат откачени от колектора.

  Как се монтира нов колектор?

  Когато монтирате нов колектор, трябва да проверите контактната му повърхност с блока на двигателя и да почистите блока на това място. Добра идея е да използване нови шпилки и да прекарате шпилките в монтажните отвори на блока. Нова гарнитура на изпускателния колектор е задължителна. След монтиране на колектора трябва да стартирате двигателя и да проверите свръзката между двигателя и новият колектор, дали изпуска отработени газове и да се уверите, че двигателят работи тихо.

  Какво да имате предвид?

  Не забравяйте, че шофирането с повреден изпускателен колектор е опасно, тъй като изгорелите газове, които изпуска може да влезнат в автомобила, чрез вентилационната система и да причинят отравяне.