Смяна на гарнитура на изпускателен колектор

Смяна на гарнитура на изпускателен колектор

Изпускателният колектор е тази част от изпускателната система, която отвежда изгорелите газове от цилиндрите. Между колектора и блока на двигателя има уплътнение ( гарнитура ). Когато гарнитурата е повредена и/или е износена с времето, двигателят работи доста по-шумно от нормалното. При по-екстремни случаи, може да предизвика проникването на дим и от там, дори пожар.

service info

Съвети

  • Шумната работа на двигателя може да е в резултат на износена гарнитура на изпускателния колектор
  • Редовната подмяна на гарнитурата на колектора ще осигури тиха и ефективна работа на изпускателната система
  • Гарнитурата не е много скъпа, за това е добра идея да се подменя редовно, за да предотвратите по-сериозни повреди
media info

Обхват на услугата

  • Демонтиране на капака на двигателя и всички елементи от двигателя, които пречат на достъпа до изпускателния колектор
  • Демонтиране на изпускателния колектор
  • Проверка на уплътняването между колектора и цилиндровата глава
  • Ако повърхността му е в добро състояние, просто трябва да се полира. В противен случай колектора трябва да се подмени
  • Монтиране на новата гарнитура
  • Монтиране на колектора и останалите демонтирани части от двигателя

Сервизи: Смяна на гарнитура на изпускателен колектор