mi-logo

Смяна на ауспух - комплект

Смяна на ауспух - комплект

Изпускателната система се състои от заглушително гарне, крайно гърне ( шумозаглушител ) и катализатор. Цялата изпускателна система е отговорна за тихата работа на двигателя, филтрирането на изгорелите газове и отвеждането им извън двигателя. Всеки компонент от системата може да се подменя.

Съвети icon

Съвети

  • Преди да купите компонент за изпускателната система, уверете се, че дължината и диаметърът му съответстват за Вашият автомобил
  • При всяка смяна на компонент на система, сменяйте и крепежните елементи към него ( тампони, скоби )
  • След монтиране на нов компонент, проверете дали всички компоненти са монтирани коректно
Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

  • Демонтиране на проблемния компонент, като се откачи от закрепващите го елементи или чрез горелка
  • Проверка на крепежните елементи ( тампони, скоби ) за повреди
  • Поставяне на нови крепежни елементи ( тампони, скоби )
  • Монтаж на новия заглушител ( крайно гърне )
  • Свързване към останалите компоненти на изпускателната система чрез скоби или друг тип монтаж

Сервизи: Смяна на ауспух - комплект

Популярни градове
    Открийте автосервиз