mi-logo

Смяна на гърне на ауспух

Смяна на гърне на ауспух

Най-крайният компонент на изпускателната система е отговорен основно за намаляване на шума, излизащ от двигателя. В допълнение, крайният шумозаглушител (крайното гърне) пречиства изпаренията от замърсявания, които не се отстраняват от катализатора и поддържа налягането в колектора. Високата температура в шумозаглушителя може да доведе до изгаряне на компонентите му, докато влагата и солта по пътищата може да причинят корозия или разрушаване на външната цялост на гърнето.

Съвети icon

Съвети

 • Смяната на шумозаглушителя ( крайното гърне ) се прави, когато изпускателната система е студена
 • Когато сменяте шумозаглушителя, не забравяйте да смените и крепежните му компоненти
 • Изпускателната система трябва да се проверява при всеки технически преглед или сервизна инспекция
 • След монтиране на новият шумозаглушител ( ауспух ) може да усетите лека миризма на изгоряло
Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

 • Демонтиране на крайното гърне от свързаните, съседни компоненти на изпускателната система
 • Проверка на свързващите компоненти за корозия
 • Откачане на гърнето от гумените тампони, чрез които е монтирано
 • Монтиране на нови гумени тампони
 • Монтиране на ново гърне
 • Свързване на новия ауспух към другите компоненти на изпускателната система

Сервизи: Смяна на гърне на ауспух

Популярни градове
  Открийте автосервиз