mi-logo

Уплътняване на ауспух

Уплътняване на ауспух
http://bit.ly/2o3D3lO
media info

Обхват на услугата

  • Определяне на повредите в изпускателната система
  • Почистване на мястото, върху което ще се постави уплътняваща паста или лента
  • Разстиляне на пастата
  • Загряване на изпускателната система за около 5-15 минути
  • Получаване на правилната твърдост на пастата

Сервизи: Уплътняване на ауспух

Най-често търсени градове
    Открийте автосервиз