Накладките на спирачките са много важен елемент от спирачната уредба. Заедно със спирачните дисковете те представляват дует, който позволява да се намали скоростта на колата или напълно да се спре. Това е ненабиващ се на очи, но много важен елемент, защото от него зависи безопасността на шофьора, пътниците и другите участници в движението.

Накладките не биха могли да работят правилно без здрава основа, върху която да бъдат поставени. Такава основа са спирачните апарати, закрепени към шенкела. Това не е всичко. Когато шофьорът подаде команда за спиране, като натисне педала, накладките влизат в действие с помощта на бутала. Много важна е съвместната работа на дисковете и накладките, която въпреки повсеместното мнение не винаги се случва идеално.

Трайност на спирачните накладки

Трудно е да се определи. Върху трайността оказват влияние много фактори, каквито са качеството на накладките, на дисковете, начинът на експлоатация на превозното средство (спокойно или агресивно каране), а дори и мястото на експлоатация, защото накладките са по-издържливи при тези автомобили, които се движат преди всичко на дълъг път. Може да са приеме, че спирачни накладки със средно качество трябва да издържат 30 хил. км пробег. За съжаление могат да се появят и проблеми, които драматично да съкратят живота им.

Как са устроени спирачните накладки?

Накладките се състоят от няколко слоя. Основа на тяхната конструкция е носеща плочка. Върху нея е монтиран междинен слой, чиято задача е да редуцира вибрациите и да предпазва от високата температура, която възниква по време на спиране. Следващият слой е триеща повърхност, който е в досег с работната повърност на спирачния диск. Този слой се произвежда от смес, в състава на която влизат различни материали в зависимост от производителя и качеството на накладките, както и от тяхното предназначение (за типови или за спортни автомобили).

В състава на сместа могат да влизат различни видове влакна, метални сплави, железни елементи и т.н.

Как действат спирачните накладки?

След натискане на педала на спирачката, спирачната помпа (и устройството, увеличаващо налягането в течността) водят до навлизане на спирачна течност в маркучите. Накладките са монтирани към неподвижни спирачни апарати. Спирачната течност води до изкачане на буталото, което притиска накладките към диска. Настъпва триене на триещия слой с работната повърхност на спирачния диск. Автомобилът намалява или спира изцяло, в зависимост от силата на натиск на педала. Страничен ефект е възникването на големи количества топлина.

Система за ранно известяване

Много съвременни накладки, дори и по-евтини такива, притежават вграден метален маркер – сигнализатор. Неговата задача е да информира шофьора за това, че триещият слой е вече износен и е време да се инвестира в нов комплект накладки. По време на движение и по време на спиране накладките издават метален звук.

Накладките винаги се подменят на двойки по едната ос. Най-добре е да бъдат подменяни заедно с дисковете.

Аварии на накладките

Хлъзгане по диска

Добре монтраните и подбрани накладки трябва да водят единствено до износване на триещия слой. Този слой трябва да се износва равномерно при накладките на едната ос.

Но може да се стигне до замърсяване на триещия слой на накладката (в резултат на теч на спирачна течност или на масло от колелата), което ще попречи на спирането – накладките ще се хлъзгат по диска. Признак за настъпването на такава авария е занасянето на колата на една страна.

Накладките „свирят“

Много често накладките свирят по време на спиране и това не е звук, предизвикан от маркера, чието предназначение е да информира за износване на накладките (накладките могат да бдъат дори нови). Причина за шума могат да бъдат или накладки с по-ниско качество, или накладки, прегрели поради дълго продължаващо спиране.

Новата накладка на спирачките също може да издава шум ( да свири ) и да причини занасяне на колата в една посока по време на спиране, ако е лошо монтирана. Това се отнася за ситуациите, я които накладките са блокирани в спирачните апарати. Сигнал за авария е деформираната носеща плочка на накладката, която може да бъде огъната. За съжаление в такъв случай е задължителна подмяната на накладките с нови на едната ос. Лошият монтаж може да доведе до напукване на триещото покритие, което от своя страна ще доведе до бързо и неравномерно износване на спирачния диск, както и до намаляване на сигурността при спиране.

Биене на дисковете

Шоковото охлаждане на спирачните дискове (шофьорът влиза в дълбока локва след дълго спиране) води до деформиране на дисковете и до вбиване в триещия слой на накладките на метални частици, отделени от дисковете. Двата елемента (дисковете и накладките) ще бъдат значително по-бързо износени и трябва да се сменят с нови.

Прегряване

Накладките могат да прегреят, което ще доведе до частично или цялостно прогаряне на триещия слой. По ръбовете на накладките ще се появи бял налеп. Причина за това е много интензивно, продължително спиране, което може да бъде причинено от спортно каране (което изисква специални накладки) или планинско каране.

До прегряване на накладките може да се стигне и тогава, когато настъпи корозия при буталото на челюстите, което няма да може да се отдръпва, след като шофьорът отдръпне крака си от педала на спирачката. Тогава през цялото време накладката ще се трие по работната повърхност на диска, като предизвиква прегряване и изгаряне на триещия слой. Накладките трябва да бъдат незабавно сменени, а за съжаление, за смяна ще бъдат и дисковете.

Ако шофьорът не реагира на звуците, които се чуват по време на спиране, може да се стигне до цялостно износване на накладките. Това ще води до триене на спирачния диск в носещата метална плочка. Ще предизвика шум, и което е по-важно, ще намали сигурността на спиране и ще унищожи дисковете. В резултат на прегряване могат да бъдат унищожени и спирачните апарати.

Лош монтаж

Накладките от двете страни на диска трябва да се износват равномерно. Ако това не е така, най-вероятно апаратът е бил неправилно монтиран. В такъв случай колата ще занася на една страна по време на спиране.

За щастие накладките на спирачките не са скъпи, както не е скъпа и смяната им (което е причина да се предпочита монтирането им в професионални сервизи). Трябва да се помни, че те имат огромно значение за безопасността и затова е много важно да се подменят навреме.

Подобни статии