Поддръжка

DAS 3000 - Новото универсално устройство за калибриране и регулиране на предни камери и радари

DAS 3000 - Новото универсално устройство за калибриране и регулиране на предни камери и радари

Точно калибриране на камерата, което е ключов фактор за безопасното шофиране

Съвременните автомобили имат голям набор от системи за безопасно шофиране, както на магистралата, така и на главните пътища. Колите са оборудвани с радарни сензори и видеокамери, което им позволява да засекат присъствието на други участници в движението, дори при опасни ситуации на пътя. Системите за безопасност предупреждават водача и дори се намесват при необходимост. Тази намеса се случва при определени ситуации, чрез комуникация и взаимодействие между различни компоненти. Крайният резултат е избягване или значително намаляване броя на пътнотранспортните произшествия. С новите технологии за подпомагане на водачите, сервизите за смяна на предни стъкла се сблъскват с ново предизвикателство. Затова Bosch предлага висок клас оборудване, което е необходимо за калибриране на сензорите след поставянето на ново стъкло на автомобила.

Стандартни компоненти, необходими за калибрирането на камерата след смяна на стъклото:

Система за следене на осевата линия

Система за разпознаване на пътните знаци

Автоматично аварийно спиране

Подмяна - Калибриране - Безопасно шофиране

Калибрирането на радара като част от системата за асистиране на водача може да бъде разделено на статичен и динамичен процес. По време на статичното калибриране, са необходими специални калибриращи таргет табла и подходящ диагностичен уред (напр. KTS XXX). В зависимост от сензора и системата, може да има комбинация от динамична и статична калибрация (при Honda, Mercedes и Hyundai). Обикновено първо се извършва статичното калибриране, а процесът завършва с динамичната калибрираща процедура. Диагностичният софтуер Esi[Tronic] 2.0 Ви нанасочва по процеса стъпка по стъпка.

DAS 3000: Калибрирането на сензорите отговаря на всички изисквания на OE производителите. Спестявате много време в настройката на уреда с помощта на Bosch софтуера, благодарение на който не са необходими двама механика за калибриране на един автомобил. 

Повече информация:

Брошура: https://www.boschaftermarket.com/bg/

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=ldHMpM8mxC0&feature=youtu.be

Подобни статии