Поддръжка

Проверка и смяна на спирачните дискове: диагностика, какво трябва да се знае

Безопасна спирачна система е тази, която е правилно обслужвана и поддържана

·Подходящият подбор на части има съществено значение за правилното функциониране на спирачната система

·Редовният преглед на състоянието на спирачните дискове позволява да се избегне скъпата подмяна на цялата система

  • Спирачната система безспорно е системата, която оказва най-голямо влияние върху безопасността на превозното средство и в резултат на това – на самите пътници. Безопасна спирачна система е такава спирачна система, която е правилно обслужвана и поддържана. Всички ремонти, засягащи спирачната система, трябва да бъдат извършвани съгласно процедурите, предвидени от автомобилните производители, и при използването на резервни части с качество, съответстващо на качеството на оригиналните части. ZF Aftermarket обяснява как успешно да осъществите смяна на спирачните дискове и да извършите правилна оценка на тяхното техническо състояние.
  • Дейностите, свързани с поддръжка на спирачната система, трябва да включват подробен преглед на всички съставни части, който да се извършва, когато автомобилът е в сервиза за редовен прегледв зависимост от пробега (например на всеки 15 000 км) или в зависимост от периода на експлоатация (например веднъж годишно). Освен това повод за преглед е погрешната работа на спирачките, установена по време на диагностика, или неправилната работа на спирачките, установена от собственика по време на движение

Редовен преглед на превозното средство

Проверката на техническото състояние може да се ограничи до визуална оценка на спирачните дискове за корозия, пукнатини, издирания и до измерване на дебелината им. Всеки производител определя минималната допустима дебелина на спирачните дискове. Правилната, зададена от производителя, дебелина е извънредно важна. Твърде тънкият диск се характеризира с ниска механична якост и може да се отскубне от частта, която го задържа към главината, както и да стане причина накладката да изпадне от хамута. Освен това твърде тънкият диск има по-малък топлинен капацитет, което може да доведе до прегряване и оттам до деформиране на работната част. Измерването на дебелината на диска се извършва с помощта на специален дебеломер или микрометър. Самото измерване трябва да бъде извършено на разстояние от около 10 мм от външния ръб на диска. Твърде тънките дискове трябва безусловно да бъдат подменени.

Когато става дума за измерване на дебелината на дисковете, трябва да се спомене и предлаганата от много сервизи услуга шлайфане на дискове. Като се вземат предвид разходите за демонтаж, за операцията по шлайфане и за повторен монтаж, тази дейност е слабо оправдана от икономическа гледна точка. Дебелината на шлайфания диск най-вероятно ще бъде близка до нейната минимално допустима стойност – така че и периодът на експлоатация ще бъде кратък.

Неправилна работа на спирачките по време на движение

В случай че потребителят на превозното средство се оплаква от наличие на осезаеми вибрации на волана и педала на спирачката по време на движение, трябва да се провери дали техният източник не са спирачните дискове. Трябва да се извърши измерване на разликата в дебелината на спирачния диск. Това става, като дебелината на диска се измерва в осем точки по обиколката му (на всеки 45°) на разстояние от около 10 мм от външния ръб на диска. След това от най-голямата стойност се вади най-малката. Ако резултатът е по-голям от 0,015 мм, това означава, че този диск може да е причина за вибрациите. Локалното износване на диска и възникващите от това разлики в дебелината се получават най-често в резултат на неправилно извършен монтаж на дисковете или неправилно работещи елементи на спирачната система (например на водачите на спирачния апарат), което води до локално допиране на диска до една от накладките.

Поредната дейност, което трябва да бъде извършена, е измерване на аксиалното биене на диска, монтиран на превозното средство, с помощта на измервателна глава с магнитна основа. Това измерване се извършва на разстояние от около 10 мм от ръба на диска. Стандартът за използвани дискове (в зависимост от диаметъра им) възлиза на 0,15 до 0,06 мм. Извънредното биене на диска може да бъде причинено не само от износване, но и от твърде свободен лагер или изкривяване на главината – преди да се вземе решение за смяна на диска, трябва да се елиминират тези възможности, като се извърши измерване на биенето на самата главина, като за нея максималната стойност на аксиално биене е 0,02 мм.

Смяна на спирачни дискове – стъпка по стъпка

Смяната трябва да започне, след като автомобилът се повдигне, а след това се демонтират колелата и спирачните апарати, като те се закачат към елемента на окачването, без да се откачат от хидравличната система, с помощта на закачалки, предназначени специално за тази цел. Благодарение на това еластичните спирачни маркучи ще бъдат предпазени от повреда в резултат на извънредно натоварване (висящ на тях спирачен апарат) или усукване при отстраняването на спирачния апарат върху елементите на окачването.

Първата стъпка трябва да бъде подбор на необходимите части от каталога. Правилният подбор на нужните елементи е много важен поради голямото разнообразие от части, налични в спирачните системи. Освен такава очевидна информация като модел, година на производство и обем допълнително може да се изисква посочване на производителя на спирачната система (например френски, японски автомобили) или посочване на т.нар. PR номер (VAG група). В процеса на подбор на частите може да бъде от помощ и сравнението на размерите на демонтираните елементи с новите. На етапа на подбор трябва да се обърне внимание, че при някои превозни средства дисковете от лявата и от дясната страна имат различни каталожни номера. Това е в резултат на различната форма на охлаждащите канали, което не трябва да се забравя при монтажа.
След като частите са подбрани, може да се започне самата операция по смяната. След демонтиране на износените дискове трябва да се почисти главината. За тази цел може да се използват съответните четки, поставени на винтоверт. Операцията по почистването може да бъде трудоемка, особено при главина с щифтове на колелата, трайно монтирани. Но не може да бъде подмината. Трябва да се знае, че монтажът на нов диск върху непочистена главина е една от най-честите причини за неоснователни рекламации. Дисковете TRW са опаковани в специална хартия, която ги предпазва от корозия по време на съхранение и транспорт. Благодарение на това няма нужда от почистване на тяхната повърхност преди монтажа.

ZF като производител на спирачни системи не препоръчва поставянето на смазки върху връзката между спирачния диск и главината. След поставяне на диска върху почистената главина той се закрепва с помощта на монтажен болт, ако за дадения модел автомобил е предвиден такъв. Следваща безусловно необходима стъпка е проверката на биенето на диска. Преди измерването дискът трябва да бъде прикрепен с всички закрепващи болтове на колелото (без да се поставя колелото), Ако болтовете са твърде дълги, под тях може да се поставят шайби или съответните гайки. Наличието на биене, по-голямо от 0,1 мм, може да е причинено от недостатъчно почистване или изкривяване на главината.Това може да се установи, като се измери биенето на повърхността на главината, към която приляга дискът. То не трябва да надвишава 0,02 мм. Извънредното биене, възникнало в резултат на монтаж върху крива или непочистена главина, е причина за нейното триене в накладките. Поради това след няколко хиляди километра върху диска се появяват локални издирания, което води до разлика в неговата дебелина и е причина за наличието на вибрации по време на спиране.

Деформацията на главината е все по-често наблюдаван дефект, произтичащ от непрофесионални действия от страна на сервизите за гуми. Там колелата често се затягат с пневматичен ключ, настроен на твърде висок въртящ момент. Това действие може да доведе до трайно пластично деформиране на главината. В тази ситуация единствената възможност е смяна на главината с нова.

Подобни статии