Поддръжка

Смяна на вертикална стабилизираща щанга (биалетка)

От тях зависи безопасното завиване, комфорта при шофиране, а също така играят особено важна роля по време на шофиране по неравен терен. Вертикалните стабилизиращи щанги (познати и като биалетки) свързват стабилизиращата щанга с шарнира или амортисьора и макар и неголеми по размер, са важен елемент от системата за окачване на автомобила. При интензивна експлоатация се чупят и необходима да бъдат сменени.

За да разберем същността на работата на вертикалната стабилизираща щанга, трябва най-напред да се запознаем с ролята, която изпълнява напречната стабилизираща щанга в окачването на автомобила. Това е гъвкав елемент във формата на специфично извит, средно дълъг прът, чиято най-важна задача е да противодейства на напречното усукване на автомобила, което може да настъпи при рязко и бързо завиване. Така че той играе важна роля за осигуряването на подходящо сцепление и стабилност на автомобила.

Устройство на стабилизиращата щанга

Стабилизиращата щанга е свързана с шарнира или директно с амортисьора с помощта на вертикална стабилизираща щанга (биалетката), чрез която се пренасят силите, възникващи по време на шофиране в завой. В състава му влизат гъвкави сферични връзки и гумени елементи, чиято основна задача е да поемат вибрациите. Вертикалните стабилизиращи щанги се монтират, както на предната, така и на задната ос  (само при автомобили с независимо окачване). Могат да се различават по дължина и твърдост. Колкото по-дебела е стабилизиращата щанга (биалетката), толкова по-голяма част от силите може да пренесе.

Вертикалната стабилизиращата щанга е елемент, който оказва голямо въздействие върху комфорта на шофиране. Играе особено важна роля по време на шофиране по неравен терен. Устройството на този елемент е доста деликатно, което е причина частите му бързо да се чупят и тогава се налага смяната на целия елемент. Шофирането по разбити пътища води до това, че дори и само след 10 хиляди изминати километра те могат да се разбият.

Разбити вертикални стабилизиращи щанги (биалетки)

Сигнал за разбити стабилизиращи щанги са основно всички идващи от областта на колелата шумове (свирене, скърцане, чукане) по време на преминаване по неравности с неголяма скорост. Те могат да доведат и до влошаване на контрола при движение. Разхлабването на вертикални стабилизиращи щанги води до намаляване на действието на напречната стабилизираща щанга, което от своя страна е причина за по-малка стабилност на автомобила в движение. Но тъй като стабилността на автомобила в движение се влошава постепенно, това е много труден за долавяне сигнал, че е настъпил моментът за подмяна на биалетката. Трябва да се помни, че дългото шофиране с износени такива, може да доведе до по-бърза повреда на други елементи от окачването (напр. стабилизиращата щанга).

Най-често именно посочените по-горе симптоми дават знак на шофьора, че е време да се отбие при механик. Когато погледнете под колата, можете да се убедите изцяло в тази диагноза. За износване на вертикалните стабилизиращи щанги свидетелства повредената гума, монтирана в края ѝ (напукана, протрита). Но, за да се предприеме смяната им, не е необходимо да се чака да се появят симптоми на износване, вместо това тази смяна е добре да се извършва поне на две години. Гумените елементи на биалетката могат да се разпаднат, дори когато колата не се кара твърде много и не се движи по твърде големи неравности.

Смяна на вертикални стабилизиращи щанги

Първа точка от смяната на този елементи е сваляне на колелата, след което трябва да се пристъпи към развиване на вертикалната стабилизираща щанга от напречната стабилизиращата щанга и от носача или амортисьора. Тъй като болтовете, с които е закрепена, са най-често корозирали, може да се окаже, че е необходима употребата на специален препарат (напр. WD-40) за отстраняването на ръждата от тях. В по-крайни случаи може да се наложи разрязването на болтовете, а понякога дори на цялата биалетка.

Преди монтирането на новия елемент трябва да се почисти повърхността, която се допира до новата вертикална стабилизираща щанга, също така е добре да се смажат болтовете със съответната смазка, като след това те бъдат затегнати със съответната сила.

Смяната на вертикалните стабилизиращи щанги (биалетки) трябва да става по двойки. Дори ако едната от тях няма видими признаци за повреда, степента ѝ на износване обикновено е доста висока. Затова трябва да се приеме, че двете се износват едновременно.

При монтиране на джанти с по-голям размер от препоръчвания от производителя е добре да се монтират по-твърди (усилени) биалетки, за да могат те да изпълняват по-добре своята функция.

Подобни статии