Поддръжка

ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ ОТ FERODO - ШУМ ОТ СПИРАЧКИТЕ

ОБЯСНЕНИЕ НА ШУМ ОТ СПИРАЧКИТЕ

Шумът от спирачките е една от основните причини, поради която се налага шофьорът да посети сервиза и много често това създава недоволство при иначе доволни клиенти. Това би могло да е сложен проблем и често разрешаването му е сложно. Ferodo ще предостави различни бюлетини относно шума на спирачките и също така полезни съвети относно диагностициране на проблема, за какви симптоми да внимавате на самите спирачни накладки и съвети за отстраняване и повторно сглобяване, за да избегнете в бъдеще шум от спирачките.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ШУМА ОТ СПИРАЧКИТЕ?

Шумът от спирачките обикновено произхожда от вибрации в част, която се намира в рамките на крайната секция на колелото на превозното средство – между гумата и връзката към шасито. Тези вибрации може да възникват във всяка една част от лагера на колелото към сферичното съединение – това не винаги се причинява от самата спирачна накладка, въпреки че често са набеждава за това. В рамките на самата спирачна система е нормално да възникват вибрации в рамките на спирачната система, но често те не се чуват, поради честота или интензивност. Шумът се чува едва когато когато вибрациите се увеличат.

Шум от спирачките съгласно опита на шофьора:

КАКВО ПРИЧИНЯВА ШУМА?

Когато интензивността на шума е прекалено висока, това се дължи на “усилващ” ефект, поради припокриването на честотите на импулсната и “резонансната” честота на някои от частите на спирачната система. Казано по друг начин, две или повече вибрации възникват едновременно, или в една вибрация се увеличава интензивността и при прилагане към диска, спирачната накладка действа като микрофон – усилвайки шума, което кара вибрацията да се чува.

КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ ШУМОВЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ЧУЕТЕ?

1. НИСКОЧЕСТОТНИ ВИБРАЦИИ – ТРЕСЕНЕ

ОПИСАНИЕ - дълбок шум с честота под 300 Hz. Той обикновено произхожда от макро вибрации на компонент от спирачната система например диска

ПРИЧИНИ

 • Лоша поносимост
 • Лошо монтиране на главината
 • Прекомерна разлика в дебелината на диска (DTV). ЗАБЕЛЕЖКА: проверете 10 точки около диаметъра на диска, за да определите цялостната дебелина на диска (DTV).
 • Повреда на диска

РЕШЕНИЕ: Заменете диска (Снимка 1): (a) съществуваща повреда на диска може да причини тресенето или (b) вибрация, причинена от лошо монтиране на диска върху главината може да има повреден диск. Препоръчително е да почистите и смажете всички повърхности на спирачния агрегат, съгласно инструкциите на производителя на превозното средство.

Снимка 1

2. СРЕДНОЧЕСТОТНИ ВИБРАЦИИ – СВИРЕНЕ

ОПИСАНИЕ Шум с честота в рамките на диапазона от 300 - 5.000 Hz. Той обикновено възниква поради микро вибрации в буталото на спирачния апарат или в друга част от превозното средство.

ПРИЧИНИ

 • Лепкаво движение на буталото на спирачния апарат и/или плъзгащите части на един от спирачните апарати
 • Непланарност на работната повърхност на диска, поради неправилно сглобяване или надраскване на фрикционния материал
 • Грешки при монтиране на накладки
 • Неправилно разпределяне на евентуални крепежни елементи против шум (напр. шайби и т.н.)
 • Дебелината на диска е по-малка от минималната дебелина (Снимка 2)

Снимка 2

РЕШЕНИЕ:

 • Почистете и смажете повърхностите на компонентите на спирачния апарат, който не се плъзга правилно
 • Извършете правилни действия, за да гарантирате, че планарността на диска, след монтиране върху главината, ще остане в рамките на допуска от 0,1 mm (Снимка 3). Почистете повърхността на главината, диска на машината
 • Повърхност и т.н.
 • Заменете диска
 • Монтирайте правилно спирачните накладки
 • Монтирайте правилно шайбата и принадлежноститеСнимка 3
Намалете интензивността на вибрацията(иите) с помощта на шайби или спирачни накладки с функции за намаляване на шума

3. ВИСОКОЧЕСТОТНИ ВИБРАЦИИ – СКЪРЦАНЕ

ОПИСАНИЕ Шум с честота, която е по-висока от 5 kHz

ПРИЧИНИ Има няколко възможни произхода на "скърцането", но най-често срещаната е молекулярната вибрация в рамките на триещия материал, по време на прилагане на спирачния диск

РЕШЕНИЕ: Заменете комплекта спирачни накладки. Освен това проверете дали принадлежностите (напр. щипки на спирачен апарат) са правилните и са добре монтирани

4. МНОГО ВИСОКОЧЕСТОТНИ ВИБРАЦИИ – УЛТРАЗВУК

ОПИСАНИЕ Шум с честота, която е по-висока от 12 KHz, повече от горната граница на човешкия слух.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ШУМА

Най-лесният начин за избягване на проблема е да се уверите, че спирачните накладки са правилно наименувани от самото начало. Когато чуете подобен шум в бъдеще, единственият начин да проверите и ремонтирате този проблем е с помощта на механик.

Единствено с помощта на правилен монтаж вие можете да гарантирате надеждно обслужване на автомобила, което можете да резервирате на Motointegrator.com

Подобни статии