Motointegrator koristi kolačiće. Kolačiće koristimo radi poboljšanja Vašeg iskustva na stranici. Korištenjem ove stranice prihvaćate kolačiće u skladu s Vašim trenutnim postavkama preglednika. Više informacija pronađite na stranici Pravila o privatnosti
  1. Početna stranica
  2. Uvjeti i odredbe korištenja promocija

UVJETI PROMOTIVNE PLOČE USLUGA

1. INFORMACIJE O DRUŠTVU

1.1. Uvjeti Promotivnih usluga primjenjuju se na ugovore koje je sklopio Inter Cars S.A., sa sjedištem registriranim u Varšavi (adresa: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64), Poljska, upisano u Registar poduzetnika Nacionalnog sudskog registra koji vodi Okružni sud glavnoga grada Varšave u Varšavi, XIII. trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod brojem: 0000008734, NIP broj (za identifikaciju poreznog obveznika): 1181452946, nacionalni registracijski broj društva REGON: 014992887, broj BDO registra: 000012313, temeljni kapital od: PLN 28,336,200,00, uplaćeno u cijelosti), u daljnjem tekstu "Inter Cars", kao Pružatelj usluga, s trećim stranama kojima se pružaju Promotivne usluge.

1.2. Sva odstupanja od ovih Uvjeta korištenja mogu biti rezultat isključivo važećeg zakona ili Ugovora koje su strane sklopile.

1.3. Ovi Uvjeti korištenja ne primjenjuju se na ugovore koje sklapa Inter Cars s potrošačima u smislu čl. 221 Zakona o pravosuđu od 23. travnja 1964., Građanski zakonik (Narodne novine / Journal of Laws, br. 459., u skladu s izmjenama i dopunama).

2. DEFINICIJE

Za potrebe ovih Uvjeta korištenja, sljedeći izrazi će imati značenje:

2.1. "Inicijator promocije" - treća strana koja kao Korisnik koji nije potrošač, posluje posebno u automobilskoj industriji ili pruža usluge vlasnicima vozila, zainteresiranima za korištenje Usluge. Kako bi se izbjegla bilo kakva sumnja, pretpostavlja se da je Inicijator promocije poseban Korisnik koji ima sklopljen Ugovor s Pružateljem usluge, a nije potrošač, koji je objavio promociju.

2.2. "Motointegrator" – web stranica koja djeluje na temelju IT sustava, s posebnom funkcionalnošću tražilice autoservisa, kojom se upravlja i stavlja na raspolaganje na Internetu na adresi domene: https://motointegrator.com

2.3. "Ponuda" – ponuda Pružatelja usluga za sklapanje ugovora o pružanju Promotivne usluge, dostavljena Inicijatoru promocije kao odgovor na poslanu aplikaciju za promociju, zajedno sa svim informacijama koje omogućuju pružanje Usluge. Ponuda posebno sadrži informacije o vremenu tijekom kojeg će usluga biti pružena, podatke o plaćanju i druge uvjete vezane uz pružanje Usluge.

2.4. "Uvjeti pružanja usluge ("ToS") - uvjeti za pružanje Usluga kako je ovdje navedeno, a koje koristi Pružatelj usluga u vezi s Ugovorom.

2.5. "Web-stranica Promocija" – web stranica koja djeluje na temelju IT sustava, koja se koristi za prikaz informacija o promocijama korisnicima, kojom se upravlja i stavlja na raspolaganje na Internetu na adresi domene: https://motointegrator.com/pl/en/promotions

2.6. "Strane" – strane Ugovora o pružanju Promotivnih usluga, uključujući Inter Cars kao pružatelja usluga i treću stranu kao Klijenta/Korisnika koji nije potrošač.

2.7. "IT sustav" - ICT sustav Pružatelja usluga koji se koristi za pružanje Usluge, uključujući posebno grafička sučelja web stranice.

2.8. "Promotivna ploča" ili "Usluga" ili "Usluga promocije" - usluga koja se sastoji od pružanja oglasnog prostora trećim stranama na web stranici promocije prikazivanjem informacija o promocijama koje navedeni subjekti organiziraju samostalno ili u suradnji s Pružateljem usluga u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge i Ponudom. Korisnik će u svakom trenutku imati slobodan pristup Ploči za promociju.

2.9. “Ugovor" - Ugovor o pružanju usluge sklopljen između Pružatelja usluge i Klijenta u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge i Ponudom.

2.10. "Klijent" – treća strana kao pravna osoba koja posluje posebno u automobilskoj industriji ili pruža usluge vlasnicima vozila, koji ispunjava zahtjeve navedene u ovim Uvjetima pružanja usluge i s kojim je Pružatelj usluga dogovorio uvjete objavljivanja promocije u Ponudi i ako su ti uvjeti prihvaćeni od obiju Stranaka.

2.11. "Pružatelj usluga" - Inter Cars S.A., sa sjedištem registriranim u Varšavi (adresa: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64), Poljska, upisano u Registar poduzetnika Nacionalnog sudskog registra koji vodi Okružni sud glavnoga grada Varšave u Varšavi, XIII. trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod brojem: 0000008734, NIP broj (za identifikaciju poreznog obveznika): 1181452946, nacionalni registracijski broj društva REGON: 014992887, sljedeća adresa e-pošte: [email protected] i web-stranica http://www.intercars.com.pl/.

2.12. "Korisnik" - bilo koja pravna ili fizička osoba koja pregledava (posjećuje) uobičajeno dostupne stranice web stranice i sklopio je Ugovor kao pravna ili fizička osoba.

2.13. "Aplikacija za promociju" - obrazac koji sadrži informacije o promociji koju organizira Inicijator promocije. Aplikacija za promociju posebno je skup informacija navedenih u točki 4.1. koje omogućuju podnošenje Ponude i izvršenje Usluge. Podnošenje prijave za promociju nije jednako obvezi Pružatelja usluga da informacije o promociji objavi na web stranici.

3. OPĆE ODREDBE

3.1. Pružatelj usluga omogućit će Inicijatorima promocije korištenje promotivne ponude u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge i ponudom.

3.2. Usluga će se pružati prikazivanjem Korisnicima na stranici “Promotivna ploča” na web stranici Motointegrator, informacije koje su strane dogovorile u vezi s promocijama koje organiziraju treće strane, posebno u vezi s informacijama koje su strane dogovorile:

3.2.1. vremenski ili količinski ograničene pogodnosti ili proizvodi koji se nude po nižoj cijeni ili pod povlaštenim uvjetima;

3.2.2. popusti, sniženja, dodatne usluge koje se nude besplatno ili uz popust, ili uz smanjenu naknadu;

3.2.3. besplatni proizvodi dodani u glavne benefite.

3.3. Informacije o promocijama prikazuju se na Web-stranici redoslijedom kojim ih dodaje Pružatelj usluga.

3.4. Pružatelj usluga zadržava pravo prikazivanja informacija o promocijama zanemarujući redoslijed naveden u st. 3.3. ili da ga uključi u istaknute kategorije.

3.5. Usluga može biti plaćena ili besplatna, ovisno o odgovarajućim aranžmanima Strana. Cijenu usluge predlaže Pružatelj usluga u Ponudi, a strane će je naknadno odrediti u obliku dokumenta. Uvjete plaćanja za Uslugu svaki put dogovaraju Strane u Ponudi. Pružatelj usluga može, pogotovo u početnom razdoblju implementacije Usluge, ograničiti ili čak u potpunosti opozvati prijedlog plaćanja Usluge.

3.6. Inicijator promocije besplatno će pružiti sve informacije, uključujući logotipe navedene u stavci 4.1.5., u svrhu pripreme Ponude i pružanja Usluge.

3.7. Informacije koje su stavljene na raspolaganje u sklopu Usluge uključuju podatke vezane uz promocije koje organiziraju Inicijatori promocije, posebno sažetak opisa promocije koju je pripremio Inicijator promocije, u skladu s tehničkim zahtjevima Web stranice Promocije.

3.8. Svaki Korisnik ima slobodan pristup Promotivnoj tabli pod općim uvjetima korištenja Motointegratora kako je navedeno u njegovim propisima.

3.9. Usluga će se pružati isključivo Inicijatorima promocije koji su podnijeli Zahtjev za promociju, uključujući sve informacije potrebne za pružanje Usluge u skladu s iznosom 4.1 i dobili su ponudu od Pružatelja usluga, koju su naknadno prihvatili ili, kao odgovor na Ponudu, izvršili izmjene na nju, koje su obje strane konačno prihvatile.

3.10. Ugovori o pružanju Promotivne usluge mogu se sklopiti isključivo na hrvatskom jeziku.

4. PRISTUPANJE USLUZI I NJEZINO PRUŽANJE

4.1. Prije podnošenja Ponude i sklapanja Ugovora, Pružatelj usluga će dobiti sve informacije potrebne za pružanje Usluge, a posebno:

4.1.1. podaci o tvrtki (ime, registrirana adresa sjedišta, identifikacijski brojevi tvrtke);

4.1.2. telefonski broj i e-mail adresa na koju će Pružatelj usluga poslati Ponudu;

4.1.3. informacije o promociji koja će se održati, čime se Pružatelju usluga omogućuje da pročita svoje uvjete;

4.1.4. kratki opis promocije, koji čini sadržaj konačne poruke prikazane korisnicima na Web-stranici Promocije, u skladu s tehničkim zahtjevima Web-stranice Promocija

4.1.5. grafike koje će se prikazati na Web-stranici Promocije na stranici posvećenoj Servisu u obliku i veličini koju je odredio Pružatelj usluga;

4.1.6. opcionalno: poveznica koja čini hipervezu na promociju ili promotivni kôd koji će se prikazati osobama zainteresiranim za sudjelovanje u promociji;

4.1.7. bilo koje druge informacije koje proizlaze iz prirode Promotivne table ili Web-stranice.

4.2. Kao odgovor na Upit, Pružatelj usluga može pripremiti i poslati Inicijatoru promocije ponudu za sklapanje Ugovora. Ponuda vrijedi u trajanju od 30 dana od slanja.

4.3. Kao odgovor na ponudu Pružatelja usluga, kako bi iskoristio Promotivnu uslugu pod uvjetima navedenim u Ponudi koja im je poslana, Inicijator promocije trebao bi u navedenom roku dostaviti izjavu o prihvaćanju, odgovarajući na e-mail s kojeg je ponuda poslana ili bi trebao navesti izmijenjenu Ponudu. Izmijenjena Ponuda važeća je 30 dana. Ako bilo koja od strana naknadno prihvati izmijenjenu Ponudu, podložno naknadnim izmjenama, odredbe ovih Uvjeta pružanja usluge koje se odnose na postupak sklapanja Ugovora primjenjuju se sve dok strane ne prihvate Ponudu (ili Ponudu koja podliježe naknadnim promjenama) izravno ili odbiju Ponudu. Prešutno prihvaćanje Ponude (ili izmijenjene ponude podložne promjenama) od strane bilo koje Strane bit će izuzeto.

4.4. Osoba koja prihvati Ponudu dužna je podnijeti izjavu, podložno zakonskim sankcijama, u kojoj se navodi da je ovlaštena djelovati u ime Inicijatora promocije ili samostalno kao Inicijator promocije ili kao opunomoćenik, opunomoćenik Inicijatora promocije ili partner Inicijatora promocije ili partner u partnerstvu kapitalnog društva ili druge pravne osobe. Osoba koja prihvaća Ponudu snosi odgovornost za davanje lažne izjave i za štetu na imovini Pružatelja usluga koja proizlazi iz davanja takve lažne izjave.

4.5. Nakon potvrde prihvaćanja Ponude (ili izmijenjene Ponude, koja podliježe naknadnim izmjenama), sklapa se Ugovor o pružanju usluge Promotivne usluge u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge i Ponudom. Informacije o promociji objavljuju se u Promotivnoj tabli u roku navedenom u Ponudi. U svakoj fazi pružanja Usluge Inicijator promocije i Klijent odmah ažuriraju/ispravljaju informacije vezane uz promociju. Pružatelj usluga može ispraviti podatke. U nedostatku bilo kakvih drugih odredbi, obavijest o potrebi ispravljanja informacija šalje se na e-mail adresu Pružatelja usluga.

4.6. Bez obzira na aranžmane iz Ponude, Klijent se obvezuje da neće pružati promocije ili materijale prema Ugovoru, a Pružatelj usluga ima pravo ukloniti promociju iz Promotivne table ako postoji opravdana sumnja da:

4.6.1. Je u pitanju nepoštena tržišna praksa,

4.6.2. Sadrži lažne informacije o promociji,

4.6.3. Utječe na Korisnike ili potrošače,

4.6.4. Je u suprotnosti s prihvaćenim načelima,

4.6.5. Utječe na Pružatelja usluga ili ugrožava njegov ugled,

4.6.6. Sadrži izraze koji se smatraju nezakonitima ili koji bi Klijenta ili Pružatelja usluga podvrgnuli pravnoj odgovornosti, uključujući one koji mogu diskriminirati treće strane ili kršiti njihova osobna prava.

5. ODGOVORNOST

5.1. Pružatelj usluga ima pravo, ali bez obveze provjeriti pretpostavke, uvjete, sadržaj i format poruke, informacije ili promociju koju pruža Inicijator promocije ili Pružatelj usluga. Klijent provjerava promociju samo u smislu usklađenosti s primjenjivim zakonom i praksom prije konačnog prihvaćanja (čak i u slučaju promjena koje je predložio Pružatelj usluga). Pružatelj usluga obavlja samo usluge Promotivnog odbora (detaljno navedene u članku 3 ovih Uvjeta pružanja usluge) i nije odgovoran za:

5.1.1. rješavanje bilo kakvih promocija ili štete sudionicima promocije koja proizlazi iz pristupa njima;

5.1.2. točnost i istinitost informacija o promociji koje je dostavio Inicijator promocije;

5.1.3. štete nastale uslugom Promotivnog odbora koju koristi Klijent kršeći ove Uvjete pružanja usluge ili ponudu;

5.1.4. štete nastale u vezi s pravilnim prikazivanjem promocije na temelju dostavljenih podataka, ako se takav datum pokaže netočnim, lažnim ili nepotpunim;

5.1.5. uslugu Odbora za promociju koju koriste neovlaštene treće strane, otkrivanje podataka koji omogućuju korištenje Promotivne usluge;

5.1.6. prekid rada Web-stranice Promocije zbog okolnosti neovisnih o Pružatelju usluga.

5.2. Klijent je u potpunosti odgovoran za pravne posljedice i u potpunosti obeštećuje Pružatelja usluga za sve sporove, potraživanja, postupke, gubitke, troškove (uključujući troškove stručnjaka ili odvjetnika), poravnanja i zahtjeve koji proizlaze direktno ili indirektno iz , ili u vezi sa bilo kojim potraživanjem treće strane za obavljanje Usluge, uzrokovano nepravilnim izvršavanjem Ugovora od strane Korisnika (posebno kršenjem obaveze iz st. 4.6).

5.3. Odgovornost Pružatelja usluga u svakom se slučaju ograničava na stvarnu štetu i na iznos koji čini dvostruko veću naknadu pružatelja usluga prema Ugovoru (ili iznos od 21 EUR?? ako se Strane slažu da Ugovor bude besplatan).

5.4. Gore navedeno ograničenje odgovornosti Pružatelja usluga neće se odnositi na namjernu štetu nanesenu Korisniku ili Klijentu ili druge slučajeve u kojima, s obzirom na mjerodavno pravo, ograničenje odgovornosti Pružatelja usluga nije moguće.

6. TRAJANJE I RASKID UGOVORA O USLUGAMA PROMOCIJE

6.1. Po isteku Ugovora ili, ako je Ugovor raskinut ili istekne prije tog datuma, na dan njegova raskida ili isteka, Primatelj usluge prestaje uživati pravo korištenja Promotivne table. Ako je Ugovor o pružanju Promotivne usluge raskinut ili istječe prije predviđenog roka, Pružatelj usluga ima pravo na naknadu (ako je utvrđeno plaćanje Ugovora) razmjerno razdoblju realizacije Ugovora.

6.2. Ugovor o Promotivnim uslugama sklapa se za vrijeme navedeno u Ponudi.

6.3. Pružatelj usluga ima pravo raskinuti Ugovor o Promotivnim uslugama s trenutnim učinkom u slučaju:

6.3.1. kršenja ovih Uvjeta pružanja usluge od strane Primatelja usluge, posebno njihova uvjeta, st. 4.6.,

6.3.2. kršenja odredbe zakona ili prava trećih strana od strane Primatelja usluge u vezi s korištenjem usluge Odbora za promociju;

6.3.3. otkriće Pružatelja usluga da Klijent koristi Uslugu suprotno prihvaćenim normama,

6.3.4. otkriće Pružatelja usluga da Klijent koristi Uslugu suprotno pretpostavkama, svrhama ili opsegu Usluge,

6.3.5. otkriće Pružatelja usluga da je Klijent sudjelovao u aktivnosti koja ugrožava sigurnost Web-stranice promocije ili njezinog dijela.

6.4. Bez obzira na odredbe stavke 6.3. iznad toga, Pružatelj usluga ima pravo raskinuti Ugovor o pružanju usluga s otkaznim rokom od 7 (sedam) dana u slučaju otkazivanja usluge Odbora za promociju ili prestanka, ili promjene opsega rada Promotivne table kojom se onemogućuje pružanje Usluge u mjeri dogovorenoj u Ponudi.

6.5. Ako određena okolnost predstavlja važan uzrok u gore navedenim stavkama 6.3. i 6.4., Pružatelj usluga može odlučiti raskinuti Ugovor o pružanju usluga u skladu s trenutnim učinkom, u skladu sa st. 6.3. iznad ili s otkaznim rokom navedenim u st. 6.4. gore.

6.6. Raskid ugovora o pružanju usluga od strane Pružatelja usluga zahtijeva od Pružatelja usluga da pošalje obavijest o raskidu na e-mail adresu Klijenta ili da je podnese na drugi način.

6.7. Pružatelj usluga zadržava pravo čuvati podatke Primatelja usluge dobivene tijekom pružanja Promotivne usluge kako bi osigurao prava i potencijalne zahtjeve, posebno e-mailove poslane tijekom pružanja Usluge.

7. OSOBNI PODACI

7.1. Sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka u vezi s korištenjem Servisa navedene su u Pravilima o privatnosti.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Ako se utvrdi da je bilo koja od odredbi ovih Uvjeta pružanja usluge nevažeća ili neučinkovita zakonom, na valjanost ili učinkovitost druge odredbe ovih Uvjeta pružanja usluge neće utjecati. Svaka takva nevažeća ili neučinkovita odredba zamjenjuje se drugom valjanom i učinkovitom odredbom koja odgovara namjeri ovih Uvjeta pružanja usluge.

8.2. Ovi Uvjeti pružanja usluge uređeni su sukladno hrvatskom zakonu. Sve sporove između Pružatelja usluga i Primatelja usluge koji nastanu u vezi s pružanjem Usluga rješava nadležni sud nadležan za sjedište Pružatelja usluga.

8.3. Pružatelj usluga ima pravo izmijeniti ove Uvjete pružanja usluge u slučaju bilo kojeg od sljedećih, značajnih uzroka:

8.3.1. Nužnost prilagodbe ovih Uvjeta pružanja usluge odredbama zakona koje se odnose na pruženu Uslugu promocije,

8.3.2. Nužnost prilagodbe aktivnosti Pružatelja usluga preporukama (nalozi/presude/odluke/smjernice) i odlukama nadležnog javnog ili lokalnog tijela ili sudskom odlukom,

8.3.3. Proširenje ili promjena funkcionalnosti Odbora za promociju, posebno uvođenje novih usluga ili promjena opsega usluga Odbora za promociju,

8.3.4. Promjene opsega ili prirode aktivnosti pružatelja usluga,

8.3.5. Nužnost prilagodbe ovih Uvjeta pružanja usluge najboljim praksama vezanim uz pružanje Usluga, uključujući najbolje prakse u zaštiti korisnika,

8.3.6. Potrebno je ispraviti sve očite pogreške pri upisivanju u ovim Uvjetima pružanja usluge,

8.3.7. Pojava novih rizika ili prijetnji povezanih s korištenjem Promotivne usluge, promjenama takvog rizika ili prijetnji ili ublažavanjem određenog rizika ili prijetnji povezanih s korištenjem Usluge promocije,

8.3.8. Promjene adresa e-pošte, uključujući hiperveze uključene u ove Uvjete pružanja usluge,

8.3.9. Promjena metoda ili tehničkih sredstava koja se koriste za spremanje, zaštitu ili stavljanje na raspolaganje Korisniku sadržaja Ugovora o pružanju usluga,

8.3.10. Promjene podataka Pružatelja usluga navedenih u ovim Uvjetima pružanja usluge, uključujući imena, telefonske brojeve i adrese e-pošte.

8.4. Pružatelj usluga obavijestit će o promjeni Uvjeta pružanja usluge slanjem Primatelju usluge informacije o promjeni Uvjeta pružanja usluge zajedno s jedinstvenim tekstom Uvjeta pružanja usluge putem e-maila na e-mail adresu Primatelja usluge. Smatra se da je Primatelj usluge pristao na novi sadržaj Uvjeta pružanja usluge, ako nije raskinuo Ugovor o pružanju usluga u roku od 14 (četrnaest) dana od primitka informacija o izmjeni Uvjeta pružanja usluge putem e-maila iz prethodne rečenice.

8.5. Klijent nema pravo prenijeti potraživanja iz Ugovora trećoj strani bez suglasnosti Pružatelja usluga izražene u pisanom obliku