Koje motorno ulje je najbolje za moj auto? Ovo je jedno u nizu pitanja mnogih vozača, kako iskusnijih tako i onih manje iskusnih. Odgovor na ovo pitanje nije toliko kompliciran, koliko se čini na prvi pogled, ali u moru različitih proizvođača ulja s vrlo velikom paletom proizvoda, možete se upitati gdje je tu jednostavnost i koje točno motorno ulje izabrati?

Ulje.naslovna.jpg

Kao što sve priče obično počinju poznatom frazom “ jednom davno..“, tako i priča o motornom ulju počinje s jednom davno motorno ulje služilo je za podmazivanje i hlađenje motora. Bilo je to u doba kada su motori bez obzira na vrstu pogonskog goriva, bili atmosferski i bez turbopunjača. Motori su tada radili na relativno malim okretajima, imali su veću zapremninu, razvijali su relativno malu snagu motora, a proizvođači nisu bili opterećeni ekologijom. U to vrijeme nije bilo potrebe da proizvođači vozila pred proizvođače ulja počnu postavljati konkretne i specifične zahtjeve kao danas.

U ta davna vremena na novim vozilima intervali zamjene ulja bili su  prvo na 1 500 km, a svaka sljedeća zamjena za 10 000 km.

Da ne pomislite da priča završava sa „ živjeli su dugo i sretno...“, u međuvremenu se pojavila potreba za ekologijom, došlo je do razvoja novih materijala, zahtjevi tržišta stavili su pred proizvođače vozila nove izazove, po pitanju dizajna, snage, smanjenja težine vozila, smanjenja potrošnje pogonskog goriva, uštede na održavanju vozila i mnogim drugim parametrima prema vozilu kao krajnjem proizvodu. Dakako, konkurencija među proizvođačima vozila i razmaženost kupaca, stavili su pred konstruktore nove izazove.

Zahtjevi tržišta postavljeni pred konstruktore i dizajnere, doveli su do razvoja novih tehnologija, materijala, a samim time i pred proizvođače ulja postavljeni su vrlo konkretni katkada i striktni zahtjevi.

Motorno ulje - tekućina koja štiti motor

Od samog početka motorno ulje sastoji se od baze ulja koja je u prošlosti bila mineralnog porijekla. Danas je baza polusintetička ili sintetička, te im se dodaju aditivi za poboljšavanje rada, odnosno prilagođavanje ulja motorima novijih vozila.

Tako je i motorno ulje od početnog podmazivanja i hlađenja, dobilo zadatak da smanji trošenje dijelova motora, odnosno produži njegov vijek trajanja, hladi motor, te čisti motor od ostataka sagorijevanja goriva.

Radi lakše klasifikacije i snalaženja uvedena je specifikacija SEA (Society of Automotive Engineers) koja se označava sa „W“ i označava vanjski temperaturni raspon okoline za korištenje ulja.
Prema SEA specifikacijama definirane su dvije serije viskoznih gradacija ulja, sa oznakom W (winter) i bez nje. Ulja sa oznakom W predstavljaju motorna ulja za zimske uvijete rada SEA 10W, SEA 20W. Definirana su svojom viskoznošću i sposobnošću podmazivanja na niskim temperaturama i minimalnom viskoznošću na 100°C.

Ova ulja moraju osigurati podmazivanje motora pri niskim temperaturama i kod samog pokretanja motora, što ujedno osigurava i podmazivanje istog. Trošenje motora najizraženije je baš kod prvog pokretanja motora dok je još hladan.

Ulja bez oznake W, npr. SEA 30, SEA 40, ulja su za ljetne uvjete rada, definiraju se min. viskoznošću na 100°C, kao i min. viskoznošću ulja na visokim temperaturama 150°C.

Kombiniranjem ovih dviju vrsta ulja dobivamo ulja koja zadovoljavaju uvjete rada, kako na niskim tako i na visokim temperaturama u zonama pojačanog trenja sklopova motora kao što su klip i cilindar te ležajevi radilice, pri zahtjevnim radnim uvjetima odnosno visokim okretajima motora.

Motorna ulja gradacije SEA 0W-40, SEA 5W-30, SEA 5W-40, karakteristična su ulja modernih putničkih automobila, koja zadovoljavaju visoke kriterije temperature motora, te zadovoljavajuću viskoznost, odnosno podmazivanje motora.

Ulja gradacije SEA 0W-40 ostvaruju smanjenje potrošnje goriva do 2%, i to naročito u uvjetima hladnog starta i vožnje pothlađenog motora, bez slabljenja uljnog filma na visokim temperaturama.

Napomena, ulja različitih gradacija nikada se ne miješaju međusobno.


Uz SAE postoji i API specifikacija (American Petroleum Institute), ACEA (Association des Constructeurs Européens dAutomobile) i OEM (Original Equipment Manufactures), kao najčešće korištene specifikacije na pakiranjima motornih ulja.

Npr., 10W-40, govori nam da se radi o ulju namijenjenom za upotrebu u rasponu temperature okoline od -18°C do 38°C, za bolji rad motora u ekstremnim uvjetima i opterećenjima, ali to ne znači da je to ulje lošije kvalitete od ulja 5W-30. U pravilu ulja 5W su rjeđa od 10W ili 20W, pa su pogodnija za upotrebu u zimskim uvjetima ili u hladnijim krajevima, jer je ulje na nižoj temperaturi ulje gušće, pa će u zimskim uvjetima rjeđe ulje prije početi kolati motorom i započeti s podmazivanjem vitalnih sklopova i tako smanjiti njihovo habanje. Najveće trošenje motora, do 75%, događa se prilikom hladnog starta motora.

API specifikacija ima format oznake API Sx/Cy, gdje su x i y slovne oznake. Oznaka S odnosi se na benzinske motore, a C na diesel motore. Što je slovna oznaka iza S i C veća abecednim redom ulje je kvalitetnije, odnosno namijenjeno za novija vozila sa novijom generacijom motora.

Prema ACEA specifikacijama, ulja se obilježavaju slovnim oznakama A1 – A5 za osobna vozila s benzinskim motorom, B1-B5 osobna vozila s diesel motorom ,C1- C5 osobna diesel vozila s filterom čestica ili DPF filterima. U grupi C uvodi se i oznaka SAPS.

Kada ovu oznaku rastavimo SA označava postotni udio sulfatnog pepela, P označava postotni udio fosfora, a S označava postotni udio sumpora.
Zašto je to bitno kod motornih ulja? Baza motornog ulja sadrži određenu količinu sumpora, aditivi u ulju sadržavaju određenu količinu sumpora i fosfora, koji u postupku podmazivanja u cilindrima motora izgaranjem goriva stvaraju sulfatni pepeo. Upotrebom neadekvatnog ulja u novijim motorima stvara se povećana količina sulfatnog pepela koji se taloži u filteru čestica odnosno DPF-u, te izaziva njegovo uništenje tijekom vremena.


Oznaka OEM 505.1

Ovo su OEM oznake proizvođača vozila. Služe kao broj odobrenja proizvođača vozila za upotrebu ulja na određenom tipu motora za koje je konkretno ulje proizvedeno.

Svaki ozbiljniji proizvođač ulja počeo je proizvoditi tipska ulja za određene motore, gdje se uz SEA , API norme, obično navodi i odobrenje proizvođača odnosno oznaka OEM 505.1, kojom proizvođač vozila potvrđuje da je navedeno ulje prema specifikacijama identično ulju koje je razvijeno za taj motor.

Potencijalni kvarovi kod korištenja neadekvatnog ulja

Loš odabir ulja za podmazivanje motora dovodi neminovno do začepljenja odnosno uništenja DPF filtera ili katalizatora kao što je prikazano na slikama.

Najčešća pogreška prosječnog korisnika vozila je da je svako ulje isto i da među uljima nema razlika. Nažalost, ovakvo mišljenje ne samo da je pogrešno, nego može biti katastrofalno za samog vlasnika vozila.

Npr., ulje 0W-40, je vrlo rijetko visokokvalitetno ulje, koje mora zadovoljiti uvjete podmazivanja pri niskim temperaturama, korišteno u vozilima starijih godišta, s klasičnim metalnim blokom motora i starije konstrukcije, ponašat će se potpuno suprotno njegovim osnovnim karakteristikama. Naime, takav motor će navedeno ulje vrlo brzo potrošiti, a sami aditivi koji su napravljeni za sasvim drugačiju konstrukciju motora i materijale, počet će nagrizati površinu dijelova koje bi trebale štititi i podmazivati. Isto tako ulje će lagano sagorijevati u cilindrima motora, stvarajući talog na stijenkama ventila, klipova i uljnim kanalima. S vremenom će se navedeni dijelovi zbog nemogućnosti da se hlade i podmazuju dodatno zagrijavati od nakupina taloga, te će doći do slabljenja kompresije motora, oštećenja čela klipova, koji mogu ostaviti posljedicu na stijenkama cilindara, što u konačnici dovodi do havarije motora.

Ista stvar dešava se kod ulja neodgovarajuće kvalitete u vozilima opremljenima DPF filterima. Ulja za takve motore sadrže aditive koji razgrađuju i apsorbiraju čađu u samo ulje. Ako se u motoru nalazi pogrešno ulje, koje ne razgrađuje garež i čestice čađe, iste će se taložiti na mjestima motora kao što su uljni kanali, injektori, EGR ventili, turbopunjači te na kraju, DPF filteri.

S vremenom svi ovi dijelovi biti će termički preopterećeni, te će početi gubiti svoju funkciju, zbog nakupina čađe. Kako se radi o vrlo sitnim uljnim kanalima unutar samih sklopova, kao i samog motora, doći će do povećanog trošenja metalnih dijelova koji će nošeni uljem po cijelom motoru dovesti do trajnih oštećenja, lomova ili začepljenja filtera čestica.

Za kraj, da završimo našu priču u stilu „ živjeli su dugo i sretno“ te odgovorimo na vječno pitanje sa početka teksta, treba upamtiti slijedeće.

Svaki proizvođač vozila razvija motor svog novog vozila u suradnji sa proizvođačem ulja. Najbolji postignuti rezultati koji zadovoljavaju postavljene zahtjeve, proizvođači vozila definiraju svojom OEM šifrom npr. Mercedes -Benz 229.1, API: SN/SM/CF, ACEA: A3/B4, SEA 10W-40.

Svako vozilo u uputstvima, unutar motornog prostora, na unutarnjem dijelu poklopca motora ima naznačenu specifikaciju ulja najbolju za konkretan motor ugrađen u vozilo.

Odgovor na vječno postavljeno pitanje glasi.

Nije bitan proizvođač ulja, bitne su specifikacije propisane za dotični motor, jer samo one garantiraju rad bez kvarova, štite sve komponente unutar motora, kao i komponente ispuha motora, te vlasniku pružaju užitak u vožnji i zadovoljstvo u korištenju svog vozila.

Povezani članci