mi-logo

Zamjena isparivača klima uređaja automobila

Zamjena isparivača klima uređaja automobila
Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Isparivač klima uređaja automobila, hladi zrak prije nego što se isti upuhuje u kabinu. Sastoji se od malih okruglih ili ovalnih cijevi. Rashladnu tekućinu prvo komprimira kompresor i zatim dekomprimira isparivač. Zbog trošenja, isparivač postaje začepljen ili može korodirati, te curiti. Ozbiljna propuštanja mogu čak uzrokovati kvar kompresora. Zato se isparivač treba mijenjati čim se utvrdi kvar.

https://motointegrator.com/hr/hr/autoservisi?additionalServices=413
Savjeti: icon

Savjeti:

  • Smanjenje njegove učinkovitosti ili neugodnog mirisa znači da se isparivač kvari
Koraci u obavljanju usluge icon

Koraci u obavljanju usluge

  • Uklanjanje rashladne tekućine iz sustava
  • Uklanjanje isparivača klima uređaja
  • Ugradnja novog isparivača uređaja
  • Punjenje sustava s rashladnim sredstvom

Autoservisi: Zamjena isparivača klima uređaja automobila

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis