mi-logo

Zamjena isušivača klime

Zamjena isušivača klime
Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Isušivač klime se obično nalazi između kondenzatora i isparivača i štiti klimatizacijski sustav od suvišne vlage. Apsorbira čestice vlage pomoću kemijskih tvari koje se nalaze u njemu. Isušivač se uvijek mora zamijeniti novim, pošto je reparacija vrlo komplicirana i skupa.

Savjeti: icon

Savjeti:

  • Ako je oštećen, isušivač mora biti zamijenjena novim
  • Isušivač treba zamijeniti svaki put kada zamijenite jedan od ključnih elemenata klimatizacijskog sustava, tj. kompresor, isparivač ili kondenzator.
Koraci u obavljanju usluge icon

Koraci u obavljanju usluge

  • Uklanjanje rashladne tekućine iz sustava
  • Uklanjanje oštećenog isušivača i zamjena novim
  • Postavljanje prethodno uklonjenih elemenata natrag na mjesto

Autoservisi: Zamjena isušivača klime

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis